ga terug

Alles wat je moet weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 28 mei door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee staat de inhoud van de wet, die op 1 januari 2020 wordt ingevoerd, vast. Er gaan diverse zaken veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van oproepovereenkomsten, de transitievergoeding en payroll.

De veranderingen die het wetsvoorstel met zich meebrengt, zijn groot. Dat geldt niet alleen voor jouw organisatie, maar ook voor alle mensen op de werkvloer.

Wij hebben de verwachte gevolgen uiteengezet in een downloadbare whitepaper. Het geeft een inkijkje in de belangrijkste wijzigingen.

Klik hier om de whitepaper te downloaden (versie: 1 juli 2019).


Update 1 juli 2019

Naar aanleiding van een advies met betrekking tot uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Wet arbeidsmarkt in balans, heeft het kabinet geconcludeerd dat het wenselijk is om te kiezen voor een vereenvoudiging met betrekking tot de terugwerkende kracht van de hoge WW-premie in bepaalde situaties.

Per 1 januari 2020 wordt nog in slechts twee van de oorspronkelijk beschreven gevallen de hoge WW-premie met terugwerkende kracht toegepast. Dit is het geval indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de eerste twee maanden wordt beëindigd en indien er in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren worden verloond dan contractueel overeengekomen.

De WW-premie wordt niet (meer) met terugwerkende kracht aangepast indien de werknemer binnen één jaar na aanvang van het dienstverband werkloos wordt of arbeidsuren verliest, waarvoor een WW-uitkering wordt toegekend.


NB: door de aanname van de WAB staat de inhoud van de wet vast. Wij zetten alle onderdelen zo zorgvuldig mogelijk in deze whitepaper uiteen. Ingeval van nieuwe inzichten passen wij deze whitepaper aan. Let dus goed op dat je steeds de laatste versie leest en gebruikt. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie, in dit geval de versie van 1 juli 2019.

Share

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan