Het officiële startschot voor het project is op donderdag 28 mei gegeven door de Almeerse wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Maaike Veeningen, in aanwezigheid van Marion van Happen, COO van USG People, en Chantal Huinder, Manager Duurzame Inzetbaarheid van DOORZAAM. “Relatief veel Almeerders hebben een flexibel contract en wij vinden het erg belangrijk dat zij zich wel tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen. Dat versterkt zowel hun positie op de arbeidsmarkt als wat de stad aan kwalitatief personeel te bieden heeft aan onze bedrijven. Dit project is dus een heel mooi voorbeeld van wat een leven lang leren onze samenleving op kan leveren”, zegt wethouder Maaike Veeningen.

Persoonlijke begeleiding van jobcoach

Het DOORZAAM traject ‘Alles-in-1-voor-uitzendkrachten’ helpt uitzendkrachten om beter en breder inzetbaar te blijven. Onder persoonlijke begeleiding van een jobcoach van USG Restart onderzoeken zij wat de uitdagingen zijn met betrekking tot hun duurzame inzetbaarheid door hen te analyseren op basis van vier pijlers: cultuur, gezondheid, werksituatie en loopbaan. Aan de hand van de uitkomsten van het coaching-traject worden afspraken gemaakt over in te zetten interventies. Na afloop zijn de uitzendkrachten klaar om – samen met de intercedent – vervolgacties te ondernemen op het gebied van werk, gezondheid, ontwikkeling of hun financiële situatie. DOORZAAM is landelijk actief en hielp alleen in januari 2020 al 1456 uitzendkrachten via 65 bedrijven om duurzaam inzetbaar te zijn.

“Wij geloven dat juist in deze moeilijke tijd elke uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn of haar werk moet kunnen en blijven doen. Dit kunnen we bereiken door de handen ineen te slaan met werkgevers. We zijn erg blij dat we samen met de gemeente het project ‘Alles -in-1 voor Uitzendkrachten’ in Almere mogen lanceren. Dit is een belangrijke stap om flexmedewerkers in de gemeente te helpen aan het werk blijven en tijdens hun loopbaan te blijven investeren in hun verdere ontwikkeling”, aldus Marion van Happen, COO van USG People.

“DOORZAAM stimuleert uitzendkrachten om zich een leven lang te ontwikkelen en wil hun duurzame inzetbaarheid bevorderen. Hieraan geven we invulling door bij de basis te beginnen en van hieruit verder te werken. Zo gaan de deelnemers onder meer in gesprek over hun carrière, opleiding, financiële situatie en hun gezondheid. Door alle mogelijkheden om met plezier (financieel) fit en vaardig aan het werk te blijven in kaart te brengen, zorgen we ervoor dat uitzendkrachten de regie over hun loopbaan zélf in handen houden”, vertelt Chantal Huinder, Manager Duurzame Inzetbaarheid van DOORZAAM.

Meer over het ‘Alles-in-1-voor-uitzendkrachten’ vindt u hier.